Franchising formulár - Ugo

Franchising


Otvorte si vlastnú UGO prevádzku

Máte záujem stať sa jedným z nás?

Vyplňte, prosím, náš krátky dotazník a my sa Vám čoskoro ozveme!

Základné údaje
Meno
Priezvisko
VÁŠ E-MAIL
Mobilný telefón
Lokalita
Mám záujem o
Rok narodenia
Odkiaľ o nás viete
Preferovaná lokalita pre franšízu
ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
DOTAZY K SPOLUPRÁCI
Prečo by ste chceli spolupracovať práve s nami?
Aké pracovné skúsenosti máte?
Máte skúsenosti s podnikaním? Ak áno, s akým a v akom je teraz štádiu?
Máte skúsenosti s riadením gastronomickej prevádzky?
Máte skúsenosti s vedením ľudí? Ak áno, aké?
Ak ste ešte nepodnikali, čo vás vedie k tomu, aby ste začali?
Do akej miery by ste sa chceli alebo mohli venovať vedeniu Freshbaru alebo Salaterie? Budete sa vy osobne alebo vám blízka osoba aktívne podieľať na prevádzke Freshbaru, Salaterie?
PDF
Aký je váš vzťah k zdravej výžive? Ste naším zákazníkom? Máte našu vernostnú kartičku? (Číslo kartičky?)
Akým spôsobom plánujete pokryť celkovú finančnú náročnosť na vybudovanie Freshbaru či Salaterie a začiatok spolupráce s nami?
Máte na trhu nejakú obľúbenú značku alebo spoločnosť? Akú a prečo?
Máte čistý register trestov a predložíte ho na požiadanie?
Priložené dokumenty

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste venovali vyplneniu tohto dotazníka. S uvedenými informáciami budeme zaobchádzať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a použijeme ich len na účely nadviazania franchisingovej spolupráce.

Po vyplnení tohto dotazníka vás automaticky zaradíme do našej databázy záujemcov o spoluprácu.

Keďže franchisingovú spoluprácu vnímame ako dlhodobý vzťah, je pre nás dôležité osobne sa zoznámiť so záujemcom o spoluprácu. Východiskovým bodom pre nadviazanie spolupráce je však existencia vhodnej a franchisorom vybranej alebo schválenej lokality. Ak takáto lokalita existuje, ďalším krokom je osobné stretnutie, o ktorom by sme vás vopred informovali.

Tešíme sa na spoluprácu a zostávame s pozdravom.

Odoslaním reakcie na tento formulár poskytujete správcovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte príslušné práva:
(i) na prístup k osobným údajom
(ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov
(iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo zistíte, že boli spracovávané protiprávne
(iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch
(v) na prenositeľnosť údajov a
(vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a
(vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou UGO Trade s.r.o., IČO: 48111244, so sídlom Rajecká Lesná č. 1, PSČ 013 15 Rajecká Lesná sú dostupné na www.ugo.cz, e-mail: [email protected] Súhlasím, aby mi z firmy UGO Trade s. r. o., IČO: 48111244 dali vedieť, keď budú mať pre mňa aj inú vhodnú franchisingovú príležitosť k spolupráci.