Franchising formulár - Ugo

Franchising


Máte záujem stať sa jedným z nás?

 

Vyplňte, prosím, náš krátky dotazník a my sa Vám čoskoro ozveme!

Základné údaje
Celé meno (povinný údaj)
Typ franchisingu (povinný údaj)
VÁŠ E-MAIL (povinný údaj)
Adresa trvalého bydliska
Dátum narodenia
Mobilný telefón (povinný údaj)
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
OTÁZKY TÝKAJÚCE SA SPOLUPRÁCE
1. Prečo by ste chceli spolupracovať práve s nami?
2. Aké pracovné skúsenosti máte?
(ide o slovný opis, životopis v štruktúrovanej podobe priložte nižšie)
Máte skúsenosti s podnikaním? Ak áno, s akým a v akom je teraz štádiu?
Máte skúsenosti s riadením gastronomickej prevádzky?
Máte skúsenosti s vedením ľudí? Ak áno, aké?
ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
3. Ak ste ešte nepodnikali, čo vás vedie k tomu, aby ste začali?
4. Do akej miery by ste sa chceli alebo mohli venovať vedeniu Freshbaru alebo Salaterie? Budete sa vy osobne alebo vám blízka osoba aktívne podieľať na prevádzke Freshbaru, Salaterie?
5. Akú máte predstavu o lokalite Freshbaru, Salaterie? Ak už máte vytypovanú konkrétnu lokalitu, opíšte ju. (povinný údaj)
PDF
6. Aký je váš vzťah k zdravej výžive? Ste naším zákazníkom? Máte našu vernostnú kartičku? (Číslo kartičky?)
7. Akým spôsobom plánujete pokryť celkovú finančnú náročnosť na vybudovanie Freshbaru či Salaterie a začiatok spolupráce s nami, ktorej výška sa môže pohybovať od 37 000 € až do výšky presahujúcej 55 000 €?
8. Máte na trhu nejakú obľúbenú značku alebo spoločnosť? Akú a prečo?
9. Máte čistý register trestov a predložíte ho na požiadanie?
Priložené obrázky

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste venovali vyplneniu tohto dotazníka. S uvedenými informáciami budeme zaobchádzať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a použijeme ich len na účely nadviazania franchisingovej spolupráce.

Po vyplnení tohto dotazníka vás automaticky zaradíme do našej databázy záujemcov o spoluprácu.

Keďže franchisingovú spoluprácu vnímame ako dlhodobý vzťah, je pre nás dôležité osobne sa zoznámiť so záujemcom o spoluprácu. Východiskovým bodom pre nadviazanie spolupráce je však existencia vhodnej a franchisorom vybranej alebo schválenej lokality. Ak takáto lokalita existuje, ďalším krokom je osobné stretnutie, o ktorom by sme vás vopred informovali.

Tešíme sa na spoluprácu a zostávame s pozdravom.