Franchising formulár - Ugo

Franchising


Otvorte si vlastnú UGO prevádzku

Máte záujem stať sa jedným z nás?

Vyplňte, prosím, náš krátky dotazník a my sa Vám čoskoro ozveme!

Základné údaje
Meno
Priezvisko
VÁŠ E-MAIL
Mobilný telefón
Mám záujem o
Mesto môjho bydliska
Rok narodenia
Odkiaľ o nás viete
ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
DOTAZY K SPOLUPRÁCI
Prečo by ste chceli spolupracovať práve s nami?
Aké pracovné skúsenosti máte?
Máte skúsenosti s podnikaním? Ak áno, s akým a v akom je teraz štádiu?
Máte skúsenosti s riadením gastronomickej prevádzky?
Máte skúsenosti s vedením ľudí? Ak áno, aké?
Ak ste ešte nepodnikali, čo vás vedie k tomu, aby ste začali?
Do akej miery by ste sa chceli alebo mohli venovať vedeniu Freshbaru alebo Salaterie? Budete sa vy osobne alebo vám blízka osoba aktívne podieľať na prevádzke Freshbaru, Salaterie?
PDF
Aký je váš vzťah k zdravej výžive? Ste naším zákazníkom? Máte našu vernostnú kartičku? (Číslo kartičky?)
Akým spôsobom plánujete pokryť celkovú finančnú náročnosť na vybudovanie Freshbaru či Salaterie a začiatok spolupráce s nami?
Máte na trhu nejakú obľúbenú značku alebo spoločnosť? Akú a prečo?
Máte čistý register trestov a predložíte ho na požiadanie?
Priložené obrázky

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste venovali vyplneniu tohto dotazníka. S uvedenými informáciami budeme zaobchádzať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a použijeme ich len na účely nadviazania franchisingovej spolupráce.

Po vyplnení tohto dotazníka vás automaticky zaradíme do našej databázy záujemcov o spoluprácu.

Keďže franchisingovú spoluprácu vnímame ako dlhodobý vzťah, je pre nás dôležité osobne sa zoznámiť so záujemcom o spoluprácu. Východiskovým bodom pre nadviazanie spolupráce je však existencia vhodnej a franchisorom vybranej alebo schválenej lokality. Ak takáto lokalita existuje, ďalším krokom je osobné stretnutie, o ktorom by sme vás vopred informovali.

Tešíme sa na spoluprácu a zostávame s pozdravom.

Kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo "ODPOVEDAŤ" v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti UGO trade s.r.o. organizačná zložka, súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, IČO: 48 111 244 prostredníctvom stránky www.ugo.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.